Πωλητήριο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων

Στο πωλητήριο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, που στεγάζεται σε μικρή αίθουσα νότια της εισόδου του Μουσείου, πωλούνται ακριβή αντίγραφα αρχαίων αντικειμένων, αρχαιολογικά βιβλία και οδηγοί.

Στο εκδοτήριο εισιτηρίων στην είσοδο του Μουσείου επίσης πωλούνται αρχαιολογικοί οδηγοί, βιβλία και κάρτες. 

digital plan
espa
eu