Το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο και σημαντικότερο έργο πρωτίστως για την πολιτιστική αλλά και για την τουριστική ανάπτυξη των Χανίων, το οποίο θα συμβάλει κατα πολύ και στην ανάδειξη της συνοικίας της Χαλέπας με τα δεκάδες νεοκλασσικά αρχοντικά σπίτια που αποτελούν και μνημεία της νεώτερης ιστορίας του τόπου.

Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου, θα είναι 5.656,13 τετραγωνικά μέτρα και εκτός από τον εκθεσιακό χώρο, στο νέο μουσείο, θα κατασκευαστούν επίσης, αίθουσες όπου θα στεγάσουν τα διοικητικά γραφεία, τις αποθήκες, εργαστήρια συντήρησης και αμφιθέατρο, ενώ στο προαύλιο, προβλέπεται να δημιουργηθούν συνολικά ογδόντα μια θέσεις στάθμευσης.

Το Μουσείο θα αναγερθεί στον ελεύθερο χώρο του πρώην στρατοπέδου Χατζηδάκη στη Χαλέπα, βασισμένο στη μελέτη του φημισμένου αρχιτέκτονα Θεοφάνη Μπομπότη. Στη συνολική επιφάνεια 5.230 τετραγωνικών μέτρων, περιλαμβάνονται εκθεσιακοί χώροι μεγάλου ανοίγματος με εμβαδό 1.800 τετραγωνικά μέτρα, ενώ προβλέπονται επίσης αίθουσα περιοδικών εκθέσεων, αίθουσα διαλέξεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αμφιθέατρο 140 θέσεων, χώρος εστίασης, βιβλιοπωλείο, εργαστήρια και αποθήκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη Μπομπότη είχε αποσπάσει πολύ θετικά σχόλια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013 με προϋπολογισμό 17.985.000€. Το έργο συμβασιοποιήθηκε στις 3.4.2012 με το ποσό των 9.176.716, 60 €. Οι δαπάνες ανέρχονται στο ποσό 4.329.629, 54 €, δηλαδή αφορά στο 48% του συμβατικού αντικειμένου.

Επίσης, ο φορέας υλοποίησης που είναι η Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων ΥΠ.ΠΟ.Α. διαχειρίζεται και το Υποέργο 2 «Σύνδεση κτηρίου με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας», προϋπολογισμού 150.000,00€.

Στον φορέα υλοποίησης μετά την αύξηση του ορίου πληρωμών από το Π.Δ.Ε. έχει κατανεμηθεί το ποσό του 1.000.000, 00 € για το Γ’ Τρίμηνο του 2014, ποσό το οποίο υπερκαλύπτει τους υποβληθέντες λογαριασμούς.

Επίσης, στο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται το έργο «Εκπόνηση μελέτης μόνιμης έκθεσης και εξοπλισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων – Οργάνωση περιοδικής έκθεσης ‘‘ Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων από το 19ο στον 21ο αιώνα: μια περιπετειώδης πορεία στον χώρο και στον χρόνο’’». Το έργο εντάχθηκε στις 6.12.2013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007 -2013, με φορέα υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων και προϋπολογισμό 820.000,00 €.

Σε κάθε περίπτωση και τα 2 έργα που έχουν ενταχθεί στη τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθιστούν το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων απολύτως λειτουργικό.»

digital plan
espa
eu