Εργαστήρια Συντήρησης

Το Μουσείο διαθέτει εργαστήρια συνήρησης κεραμικής, μεταλλικών αντικειμένων, λιθίνων, τοιχογραφιών, ψηφιδωτών, 

digital plan
espa
eu