Χάλκινη στλεγγίδα [M 781]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Χρονολόγηση

Κλασική εποχή
Ελληνιστική εποχή

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Χάλκινη στλεγγίδα, με αναδιπλωμένη, ορθογώνιου σχήματος, λαβή και αρκετά λυγισμένη λεπίδα (ξύστρα). Η λαβή ήταν προσκολλημένη στη ράχη της λεπίδας με πρόσφυση σε μορφή ανθεμίου. Οι στλεγγίδες χρησιμοποιούνταν κυρίως από αθλητές για να απομακρύνουν από το σώμα τους τα έλαια, με τα οποία είχαν αλειφθεί, και τη σκόνη και συχνά απαντούν σε ανδρικούς τάφους ως κτερίσματα.
digital plan
espa
eu