Αργυρή δραχμή [Ν 2740]
 image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 68, n. 378.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Αργυρή δραχμή (ψευδοροδιακή κοπή Κρήτης). 1,94 γρ. Στην μπροστινή όψη παρουσιάζεται κεφαλή του Ήλιου κατενώπιον. Στην πίσω όψη σε στιγμωτό κύκλο εμφανίζεται η επιγραφή ΣΤΡΑΤΩΝ και ένα ρόδο ανάμεσα σε δύο δελφίνια.

Υλικό

Άργυρος

Χρονολόγηση

205 π.Χ.
Μέση Ελληνιστική εποχή
200 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Αργυρή δραχμή (ψευδοροδιακή κοπή Κρήτης). Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κατενώπιον κεφαλή Ηλίου. Στην οπίσθια όψη, σε στιγμωτό κυκλικό πλαίσιο, απεικονίζεται ρόδο, εκατέρωθεν του οποίου διακρίνονται δύο δελφίνια σε κατακόρυφη διάταξη με κατεύθυνση προς τα κάτω. Πάνω από το ρόδο αναγράφεται το όνομα ΣΤΡΑΤΩΝ, η επιγραφή της εκδότριας αρχής.
digital plan
espa
eu