Αργυρό δίδραχμο [Ν 2739]
 image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 68, n. 377.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Αργυρό δίδραχμο (ψευδοροδιακή κοπή Κρήτης).4,29 γρ. Στην μπροστινή όψη εμφανίζεται το Γοργόνειο κατενώπιον, καθώς και σφράγισμα υπό τη μορφή κεφαλής της Νίκης στα δεξιά . Στην πίσω όψη, σε στιγμωτό κύκλο εμφανίζεται η ένδειξη ΓΟΡΓΟΣ και ένα ρόδο ανάμεσα στα γράμματα Ρ-Ο.

Υλικό

Άργυρος

Χρονολόγηση

205 π.Χ.
Μέση Ελληνιστική εποχή
200 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Αργυρό δίδραχμο (ψευδοροδιακή κοπή Κρήτης). Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται Γοργόνειο, δεξιά του οποίου διακρίνεται μικρή κυκλική σφραγίδα με κεφαλή Νίκης σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά. Στην οπίσθια όψη, σε στιγμωτό κυκλικό πλαίσιο, απεικονίζεται ρόδο αριστερά από το οποίο διακρίνεται οκτάκτινο αστέρι. Πάνω από το άνθος αναγράφεται το όνομα ΓΟΡΓΟΣ, η επιγραφή της εκδότριας αρχής, ενώ εκατέρωθεν του διακρίνονται τα γράμματα Ρ-Ο.
digital plan
espa
eu