Χάλκινο νόμισμα Χερσονήσου [Ν 2738]
 image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 19, n.44.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Χάλκινο νόμισμα. 3,76 γρ. Στην μπροστινή όψη παρουσιάζεται κεφαλή της Αθηνάς στραμμένη προς τα δεξιά, φορώντας κορινθιακό κράνος.Στην πίσω όψη και μέσα σε κύκλο εμφανίζεται η ένδειξη ΧΕΡ και μια πλώρη καραβιού στραμμένη προς τα δεξιά.

Υλικό

Χαλκός

Χρονολόγηση

Τέλη 3ου αι. π.Χ.
Μέση Ελληνιστική εποχή

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Χάλκινο νόμισμα Χερσονήσου. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Αθηνάς σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει κράνος κορινθιακού τύπου. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται πλώρη εµβολοφόρου πλοίου στραμμένου προς τα δεξιά, επάνω από το οποίο διακρίνονται τα γράμματα ΧΕΡ, τα αρχικά της εκδότριας αρχής.
digital plan
espa
eu