Αργυρός στατήρας Φαλάσαρνας [Ν 2729]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 57, n.305.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Αργυρός στατήρας. 11,27 γρ. Εμφανίζεται κεφαλή της Αρτέμιδος της Δίκτυννας, στραμμένης προς τα δεξιά. Στην άλλη όψη εμφανίζεται τρίαινα, στραμμένη προς τα κάτω, ενώ διακρίνονται και τα γράμματα Φ-Α.

Υλικό

Άργυρος

Χρονολόγηση

Ύστερη Κλασική εποχή
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
330 π.Χ.
320 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Αργυρός στατήρας Φαλάσαρνας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή της Αρτέμιδος Δίκτυννας σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει ενώτιο και περιδέραιο. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται τρίαινα σε κατακόρυφη διάταξη, στραμμένη προς τα κάτω με τα γράμματα Φ-Α, τα αρχικά της εκδότριας αρχής, μεταξύ των άκρων της.
digital plan
espa
eu