Αργυρός στατήρας Φαιστού [Ν 2726]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 56, n.300.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Αργυρός στατήρας. 9,88 γρ. Εμφανίζεται γυμνός ο Ηρακλής, όρθιος, στραμμένος προς τα αριστερά και με την πλάτη στον θεατή, μάχεται εναντίον της Λερναίας Ύδρας κρατώντας ρόπαλο, ενώ στο αριστερό του χέρι κρέμεται λεοντή. Από κάτω υπάρχει ένας κάβουρας. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή [ ΦΑΙΣΤΙΟΝ] και ένας ταύρος που προχωρά προς τα δεξιά.

Υλικό

Άργυρος

Χρονολόγηση

322 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
300 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Αργυρός στατήρας Φαιστού. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται όρθιος και γυμνός ο Ηρακλής, στραμμένος προς τα αριστερά, να μάχεται τη Λερναία Ύδρα ενώ ανάμεσα στα πόδια του διακρίνεται κάβουρας. Στο προτεταμένο δεξί χέρι κρατά ρόπαλο, ενώ στο αριστερό, από το οποίο κρέμεται λεοντή, τη Λερναία Ύδρα. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται σε κατατομή ταύρος που καλπάζει, στραμμένος προς τα δεξιά. Πάνω από αυτόν αναγράφεται το όνομα [ΦΑΙΣΤΙΟΝ], η επιγραφή της εκδότριας αρχής.
digital plan
espa
eu