Αργυρός στατήρας Φαιστού [Ν 2719]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 55, n.289.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Αργυρός στατήρας. 11,20 γρ. Στη μία όψη εικονίζεται η Ευρώπη καθιστή σε ταύρο που τρέχει προς τα αριστερά. Στην άλλη όψη σε έγκοιλο τετράγωνο εμφανίζεται προσωπείο ενός λιονταριού.

Υλικό

Άργυρος

Χρονολόγηση

Μέση Κλασική εποχή
450 π.Χ.
430 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Αργυρός στατήρας Φαιστού. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται η Ευρώπη καθισμένη σε ταύρο που τρέχει προς τα αριστερά. Στην οπίσθια όψη, εντός εγκοίλου και γραμμικού τετράγωνου πλαισίου, απεικονίζεται κεφαλή λιονταριού κατενώπιον.
digital plan
espa
eu