Αργυρός στατήρας Συβρίτου [Ν 2715]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 67, n.372.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Αργυρός στατήρας. 11,10 γρ. Εικονίζεται κεφαλή του Διονύσου στραμμένη προς τα δεξιά, φορώντας στεφάνι από κισσό και σταφύλι. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή ΣVΒΡ-ΙΤΙΩΝ και προτομή του Ερμή με κλίση προς τα δεξιά, φορώντας πέτασο και κρατώντας κηρύκειο.

Υλικό

Άργυρος

Χρονολόγηση

330 π.Χ.
Ύστερη Κλασική εποχή
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
300 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Αργυρός στατήρας Συβρίτου. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Διονύσου σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει στεφάνι από φύλλα κισσού και αμπέλου. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται προτομή Ερμή σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει πέτασο και κρατά κηρύκειο. Αριστερά και επάνω διακρίνεται η επιγραφή της εκδότριας αρχής ΣVΒΡ-ΙΤΙΩΝ.
digital plan
espa
eu