Αργυρός στατήρας Πολυρρήνιας [Ν 2689]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 59, n.316.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Αργυρός στατήρας. 10,93 γρ. Εμφανίζεται κεφαλή του Διός δαφνοστεφανωμένη και σφράγισμα υπό τη μορφή κεφαλής ταύρου, διακοσμημένη με ταινίες. Από την άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή ΠΟΛ-ΥΡΗΝ-ΙΟΝ και μια κεφαλή ταύρου κατενώπιον, διακοσμημένη με ταινίες, ενώ στα δεξιά υπάρχει ένα κηρύκειο.

Υλικό

Άργυρος

Χρονολόγηση

320 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
280 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Αργυρός στατήρας Πολυρρήνιας. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται κεφαλή Διός σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει στεφάνι από φύλλα δάφνης. Δεξιά διακρίνεται μικρή κυκλική σφραγίδα, στο εσωτερικό της οποίας εικονίζεται κεφαλή ταύρου κατενώπιον διακοσμημένη με ταινίες. Στην οπίσθια όψη, επίσης εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται κεφαλή ταύρου κατενώπιον διακοσμημένη με ταινίες, περιμετρικά της οποίας διακρίνεται το όνομα ΠΟΛ-ΥΡΗΝ-ΙΟΝ, επιγραφή της εκδότριας αρχής ενώ δεξιά διακρίνεται κηρύκειο.
digital plan
espa
eu