Αργυρός στατήρας Κυδωνίας [Ν 2657]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 46, n.224.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Αργυρός στατήρας. περίπου. 9,48 γρ. Σε στιγμωτό κύκλο εμφανίζεται κεφαλή της Αρτέμιδος της Δίκτυννας με κλίση προς τα αριστερά φορώντας στεφάνι από φύλλα κισσού. Από την άλλη, η επιγραφή ΚΥΔΩΝ και ο γυμνός ήρωας Κύδων σε βάση, όρθιος με κλίση προς τα αριστερά να τεντώνει τόξο, έχοντας μπροστά του ένα κυνηγόσκυλο, ενώ στο βάθος φαίνεται ένας πυρσός.

Υλικό

Άργυρος

Χρονολόγηση

280 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Αργυρός στατήρας Κυδωνίας. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται κεφαλή Αρτέμιδος Δίκτυννας σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει στεφάνι από φύλλα κισσού. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται όρθιος και γυμνός ο ήρωας Κύδων σε κατατομή, στραμμένος προς τα αριστερά τεντώνοντας τόξο. Στα αριστερά διακρίνεται σκύλος σε κατατομή, στραμμένος προς τα αριστερά και πίσω από αυτό πυρσός. Δεξιά, σε κατακόρυφη διάταξη, αναγράφεται η λέξη ΚΥΔΩΝ, το όνομα του ήρωα και ιδρυτή της Κυδωνίας.
digital plan
espa
eu