Αργυρός στατήρας Κυδωνίας [Ν 2654]
 image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 45, n.219.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Αργυρός στατήρας. 10,72 γρ. Εμφανίζεται κεφαλή της Αρτέμιδος της Δίκτυννας με ενώτιο, περιδέραιο και στεφάνι και στην άλλη όψη η επιγραφή [Κ]ΥΔΩ[Ν] και ο γυμνός ήρωας Κύδων, σε βάση, όρθιος με κλίση προς τα αριστερά να τεντώνει τόξο.

Υλικό

Άργυρος

Χρονολόγηση

320 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
280 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Αργυρός στατήρας Κυδωνίας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Αρτέμιδος Δίκτυννας σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει ενώτιο, περιδέραιο και στεφάνι. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται όρθιος και γυμνός ο ήρωας Κύδων σε κατατομή, στραμμένος προς τα αριστερά τεντώνοντας τόξο. Δεξιά, σε κατακόρυφη διάταξη, αναγράφεται η λέξη [Κ]ΥΔΩ[Ν], το όνομα του ήρωα και ιδρυτή της Κυδωνίας.
digital plan
espa
eu