Αργυρός στατήρας Κυδωνίας [Ν 2653]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 45, n.218.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Αργυρός στατήρας. 8,45 γρ. Εμφανίζεται κεφαλή μαινάδας με ενώτιο και στεφάνι, η επιγραφή ΚΥΔΩΝ, καθώς και ο γυμνός ήρωας Κύδων σε βάση, όρθιος, με κλίση προς τα αριστερά να τεντώνει τόξο, έχοντας μπροστά του ένα κυνηγόσκυλο και από πάνω αιχμή δόρατος.

Υλικό

Άργυρος

Χρονολόγηση

330 π.Χ.
Ύστερη Κλασική εποχή
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
280 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Αργυρός στατήρας Κυδωνίας. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται κεφαλή μαινάδας σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει ενώτιο και στεφάνι. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται όρθιος και γυμνός ο ήρωας Κύδων σε κατατομή, στραμμένος προς τα αριστερά τεντώνοντας τόξο. Στα αριστερά διακρίνεται σκύλος σε κατατομή, στραμμένος προς τα αριστερά και πάνω από αυτό αιχμή δόρατος. Δεξιά, σε κατακόρυφη διάταξη, αναγράφεται η λέξη ΚΥΔΩΝ, το όνομα του ήρωα και ιδρυτή της Κυδωνίας.
digital plan
espa
eu