Χάλκινο νόμισμα Ιεράπυτνας [Ν 2633]
 image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 30, n.121.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Χάλκινο νόμισμα. 1,04 γρ. Εμφανίζεται αφενός κεφαλή του Διός με κλίση προς τα αριστερά και με στεφάνι από φύλλα δάφνης. Στην άλλη όψη σε στιγμωτό κύκλο εμφανίζεται η ένδειξη Ι-ΑΡ και ένας φοίνικας.

Υλικό

Χαλκός

Χρονολόγηση

250 π.Χ.
Μέση Ελληνιστική εποχή
150 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Χάλκινο νόμισμα Ιεράπυτνας. Στην εμπρόσθια όψη, εικονίζεται κεφαλή Διός σε κατατομή, στραμμένη προς τα αριστερά, που φέρει στεφάνι από φύλλα δάφνης. Στην οπίσθια όψη, εντός στιγμωτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται φοίνικας εκατέρωθεν του οποίου αναγράφονται τα γράμματα Ι-ΑΡ.
digital plan
espa
eu