Αργυρή δραχμή Ελύρου [Ν 2631]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 21, n.59.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Αργυρή δραχμή. 5,26 γρ. Σε κύκλο εμφανίζεται η επιγραφή ΕΛ-Υ/ΡΙΟ-Ν και κεφαλή ενός κρητικού αιγάγρου με κλίση προς τα δεξιά και αιχμή δόρατος από κάτω. Στην άλλη όψη σε στιγμωτό κύκλο εμφανίζεται μια Μέλισσα και στα αριστερά ένα ρόδον.

Υλικό

Άργυρος

Χρονολόγηση

300 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Μέση Ελληνιστική εποχή
270 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Αργυρή δραχμή Ελύρου. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στιγμωτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται κεφαλή κρητικού αίγαγρου σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, κάτω από την οποία διακρίνεται αιχμή δόρατος. Εκατέρωθεν του αιγάγρου αναγράφεται η ονομασία ΕΛ-Υ/ΡΙΟ-Ν, η επιγραφή της εκδότριας αρχής. Στην οπίσθια όψη, επίσης εντός στιγμωτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται μέλισσα σε στάση ανάπαυσης, και στα αριστερά της ρόδο.
digital plan
espa
eu