Αργυρή δραχμή Γόρτυνας [Ν 2612]
 image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 26, n.88.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Αργυρή δραχμή. 5,04 γρ. Σε στιγμωτό κύκλο εμφανίζεται Κεφαλή του Διός με κλίση προς τα δεξιά με στεφάνι από φύλλα δάφνης καθώς και κυκλική σφραγίδα με ταύρο με κλίση προς τα δεξιά. Στην άλλη όψη εμφανίζεται η επιγραφή ΓΟΡ-ΤΥΝ[ΙΩΝ] και η Ευρώπη καθιστή σε ταύρο που τρέχει προς τα δεξιά, η οποία κρατά με τα χέρια το πέπλο της που ανεμίζει, καθώς και κυκλική σφραγίδα με κεφαλή του Απόλλωνα δαφνηφόρου.

Υλικό

Άργυρος

Χρονολόγηση

250 π.Χ.
Μέση Κλασική εποχή
230 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Αργυρή δραχμή Γόρτυνας. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στιγμωτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται κεφαλή Διός σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, η οποία φέρει στεφάνι από φύλλα δάφνης. Στο μέσο της κεφαλής έχει αποτυπωθεί από μικρή κυκλική σφραγίδα ταύρος μαινόμενος σε κατατομή, στραμμένος προς τα δεξιά. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται η Ευρώπη καθισμένη επάνω σε ταύρο, που καλπάζει προς τα δεξιά, να κρατά στα χέρια της πέπλο που ανεμίζει. Αριστερά και κάτω από τον ταύρο αναγράφεται η λέξη ΓΟΡ-ΤΥΝ[ΙΩΝ],επιγραφή της εκδότριας αρχής, ενώ στο μέσο του ταύρου, και κάτω από την μορφή της Ευρώπης έχει αποτυπωθεί από μικρή κυκλική σφραγίδα κεφαλή Απόλλωνα σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, η οποία φέρει στεφάνι από φύλλα δάφνης.
digital plan
espa
eu