Αργυρή δραχμή Γόρτυνας [Ν 2607]
 image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 25, n.76.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Αργυρή δραχμή. 5,33 γρ. Σε στιγμωτό κύκλο εμφανίζεται η Κεφαλή της Ευρώπης που κλίνει προς τα δεξιά με ενώτιο, περιδέραιο και σφενδόνη. Στην άλλη όψη εμφανίζεται Κεφαλή ταύρου που κλίνει προς τα δεξιά.

Υλικό

Άργυρος

Χρονολόγηση

300 π.Χ.
Πρώιμη Κλασική εποχή
Μέση Κλασική εποχή
270 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Αργυρή δραχμή Γόρτυνας. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται κεφαλή της Ευρώπης σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει ενώτιο, περιδέραιο και σφενδόνη. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται προτομή ταύρου σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά.
digital plan
espa
eu