Αργυρό ημίδραχμο Απτέρας [Ν 2603]
 image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 13, n.13b.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Αργυρό ημίδραχμο. 2,63 γρ. Εμφανίζεται η Κεφαλή της Αρτέμιδος που κλίνει προς τα δεξιά και τοξωτή επιγραφή ΑΠΤ-ΑΡΑ.

Υλικό

Άργυρος

Χρονολόγηση

2ος αι. π.Χ.
Μέση Ελληνιστική εποχή
Ύστερη Ελληνιστική εποχή

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Αργυρό ημίδραχμο Απτέρας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Αρτέμιδος σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται τόξο σε οριζόντια διάταξη, άνωθεν και κάτωθεν του οποίου υπάρχει το όνομα ΑΠΤ-ΑΡΑ, η επιγραφή της εκδότριας αρχής.
digital plan
espa
eu