Χάλκινο νόμισμα Απτέρας [Ν 2600]
 image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 13, n.13b.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Χάλκινο νόμισμα. 3,93 γρ. Εμφανίζεται στεφανωμένη η Κεφαλή της Ήρας καθώς και η επιγραφή Α-Π-Τ-Α με έναν πολεμιστή που κλίνει προς τα αριστερά με δόρυ και κυκλική ασπίδα.

Υλικό

Χαλκός

Χρονολόγηση

Τέλη 3ου αι. π.Χ.
Μέση Ελληνιστική εποχή

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Χάλκινο νόμισμα Απτέρας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Αρτέμιδος σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει διάδημα και ενώτια. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, όρθιος πολεμιστής σε κατατομή, στραμμένος προς τα αριστερά, ο οποίος κρατά ασπίδα και δόρυ. Τον πολεμιστή πλαισιώνει η λέξη Α-Π-Τ-Α, η επιγραφή της εκδότριας αρχής.
digital plan
espa
eu