Αργυρός στατήρας Απτέρας [Ν 2590]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 12, n.3.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Αργυρός στατήρας. Υπογραφή Πυθοδώρου. 11.23 γρ. Στην μπροστινή όψη εμφανίζονται τα γράμματα Α-[ΠΤΑΡΑΙΩΝ] και στεφανωμένη Κεφαλή της Αρτέμιδος προς τα δεξιά και επιγραφή ΠΥΘΟΔΩΡΟΥ. Στην πίσω όψη [ΠΤΟΛΙΟΙ]ΚΟΣ Απτέρας όρθιος προς τα αριστερά με κράνος, θώρακα, ασπίδα και δόρυ, μπροστά από μικρό δέντρο.

Υλικό

Άργυρος

Χρονολόγηση

300 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
280 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Αργυρός στατήρας Απτέρας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Αρτέμιδος σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει διάδημα και ενώτια. Δεξιά σε κατακόρυφη διάταξη διακρίνεται η επιγραφή της εκδότριας αρχής Α-[ΠΤΑΡΑΙΩΝ], καθώς και η λέξη ΠΥΘΟΔΩΡΟΥ, που αναφέρεται σε όνομα καλλιτέχνη. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται πολεμιστής σε όρθια στάση μπροστά από μικρό δέντρο, στραμμένος προς τα αριστερά. Ο πολεμιστής φέρει κράνος, θώρακα, ασπίδα και δόρυ και έχει προτεταμένο το δεξί του χέρι προς την κατεύθυνση του δέντρου. Δεξιά από την μορφή, σε κατακόρυφη διάταξη, διακρίνεται η επιγραφή [ΠΤΟΛΙΟΙ]ΚΟΣ, που αναφέρεται πιθανόν στον μυθικό ήρωα και οικιστή της Απτέρας.
digital plan
espa
eu