Αργυρή δραχμή Αξού [Ν 2582]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 16, n.21.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Αργυρή δραχμή Αξού. 4,93 γρ. Εμφανίζεται η Κεφαλή του Διός προς τα δεξιά με στεφάνι από φύλλα δάφνης καθώς και τα γράμματα FΑ-ΞΙΩ-Ν και ένας Τρίποδας.

Υλικό

Άργυρος

Χρονολόγηση

300 π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
280 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Αργυρή δραχμή Αξού. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή του Διός σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται τρίποδας ενώ εκατέρωθεν και πάνω από αυτόν αναγράφεται η λέξη FΑ-ΞΙΩ-Ν, η επιγραφή της εκδότριας αρχής.
digital plan
espa
eu