Αργυρή δραχμή Αξού [Ν 2580]
 image  image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 15, n.19.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Αργυρή δραχμή Αξού. 2,54 γρ. Παρουσιάζεται η Κεφαλή του Απόλλωνα προς τα δεξιά, με στεφάνι από φύλλα δάφνης και ένας Τρίποδας με τρεις υπερυψωμένες λαβές.

Υλικό

Άργυρος

Χρονολόγηση

350 π.Χ.
Ύστερη Κλασική εποχή

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Αργυρή δραχμή Αξού. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή του Απόλλωνα σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει στεφάνι από φύλλα δάφνης. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται τρίποδας με κατακόρυφες λαβές.
digital plan
espa
eu