Μελανόμορφη κύλικα [Π 10336]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Κατάκη Ευ., 2009. Αρχαϊκός εγχυτρισμός από τη νεκρόπολη της αρχαίας Κυδωνίας. Στο: Λούκος, Χρ., Ξιφαράς, Ν. & Κλ. Πατεράκη, Ubi dubium ibi libertas. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλα Φαράκλα. Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, σελ. 275-291 (ειδικότερα για το αγγείο, βλ. σ. 283-284, αρ. 8).

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Μελανόμορφη κύλικα με παράσταση Χίμαιρας και κύκνου ή Σειρήνας.

Υλικό

Πηλός

Χρονολόγηση

530 π.Χ.
Μέση Αρχαϊκή εποχή
Ύστερη Αρχαϊκή εποχή

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Μελανόμορφη κύλικα, σχετικά μικρών διαστάσεων, με ημισφαιρικό σώμα, σχετικά λεπτό, κυλινδρικό πόδι, επίπεδη, κυκλική βάση, με οπή εσωτερικά, χείλος ελαφρά έξω νεύον, και δύο οριζόντιες, ελαφρά υπερυψωμένες, κυκλικής διατομής λαβές. Οι λαβές, το χείλος εξωτερικά, και το σώμα εσωτερικά είναι ολόβαφες. Η διακόσμηση στο σώμα διατάσσεται σε ζώνες, διαχωρισμένες από σειρές λεπτών ταινιών με ακτινωτό κόσμημα και σχηματοποιημένο στεφάνι φύλλων μυρτιάς. Κάτω από τη βάση των λαβών διακρίνεται βλαστός που απολήγει σε ανθέμιο και ακολουθεί σειρά στιγμών που διακόπτεται στο κέντρο της μίας πλευράς από παράσταση Χίμαιρας, και Σειρήνας ή Κύκνου στην άλλη πλευρά, στραμμένων προς τα δεξιά. Αμέσως κάτω από το χείλος, εξωτερικά, διακρίνεται σειρά κάθετων γραμμών εναλλασσόμενων με γλώσσες. Το αγγείο βρέθηκε έξω από το χείλος ταφικού πίθου, στον οποίο είχε εναποτεθεί ταφή (εγχυτρισμός), χρονολογημένη στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π. Χ., και είχε χρησιμοποιηθεί σε τελετές κατά την διάρκεια της ταφής, που περιελάμβαναν και προσφορές υγρών (χοαί).
digital plan
espa
eu