Προχοϊσκη [Π 10334]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Κατάκη Ευ., 2009. Αρχαϊκός εγχυτρισμός από τη νεκρόπολη της αρχαίας Κυδωνίας. Στο: Λούκος, Χρ., Ξιφαράς, Ν. & Κλ. Πατεράκη, Ubi dubium ibi libertas. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλα Φαράκλα. Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, σελ. 275-291 (ειδικότερα για το αγγείο, βλ. σ. 281, αρ. 6).

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Προχοϊσκη.

Υλικό

ΠΗΛΟΣ

Χρονολόγηση

6ος αι. π.Χ. (Β μισό)
Μέση Αρχαϊκή εποχή
Ύστερη Αρχαϊκή εποχή

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Μικρογραφική προχοΐσκη με επίπεδη, κυκλική βάση, που είναι συμφυής με το σφαιρικό σώμα. Ο κοντός, κυλινδρικός λαιμός απολήγει σε κάθετο, ευρύ χείλος. Το αγγείο φέρει παχιές, γραπτές ταινίες καστανέρυθρου χρώματος περιμετρικά από το χείλος και το ευρύτερο τμήμα του σώματος. Πρόκειται για ταφικό αντικείμενο και προέρχεται από ταφή σε πίθο (εγχυτρισμό).
digital plan
espa
eu