Χάλκινη, ενεπίγραφη, ομφαλωτή φιάλη [Μ 385]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Τσιποπούλου, Μ., 1992. Μινωικά αγγεία και σκεύη. Στο: Λ. Mαραγκού (επιμ.), Μινωικός και ελληνικός πολιτισμός από τη Συλλογή Μητσοτάκη. Αθήνα: Ίδρυμα Ν. Π. Γουλανδρή – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης,, σ. 233-234, αρ.300.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Χάλκινη ομφαλωτή φιάλη. Φέρει κάτω από το χείλος επιγραφή της Γραμμικής Α΄ γραφής.

Υλικό

Χαλκός

Χρονολόγηση

1800 π.Χ.
Μεσομινωική εποχή
Υστερομινωική εποχή
1425 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Χάλκινη, ενεπίγραφη, ομφαλωτή φιάλη, με ενισχυμένο χείλος εξωτερικά και αβαθές, ημισφαιρικό σώμα. Κωνικού σχήματος, ανάγλυφος ομφαλός διαμορφώνεται στο κέντρο του πυθμένα. Κάτω από το χείλος διακρίνεται ζώνη κοσμημένη από εγχάρακτες, τρέχουσες σπείρες και κάτω από αυτή επιγραφή της Γραμμικής Α΄ γραφής. Το αγγείο, μοναδικό έως τώρα του τύπου με επιγραφή της Γραμμικής Α΄ γραφής, είναι πιθανότατα αιγυπτιακής προέλευσης, ενώ ως τόπος εύρεσης του αναφέρεται το ιερό κορυφής του Κόφινα, στη νότια - κεντρική Κρήτη.
digital plan
espa
eu