Ταφικός, δίωτος πίθος [Π 2444]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

- Τζανακάκη, Κ., 2013. Αγία Ρουμέλη 1970 (Τάρρα): οι αρχαϊκές ταφές. In: Niemeier, W.-D., Pilz, O. & I. Kaiser (edit.), Kreta in der geometrischen und archaischen Zeit: Akten des Internationalen Kolloquiums am Deutschen Archäologischen Institut, Abteilung Athen, 27.-29. Januar 2006. Athenaia, Bd 2. München: Hirmer Verlag, p. 201-202, 213, f. 4-5.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Πήλινος πιθαμφορέας – ταφικό αγγείο. Στο σώμα φέρει διακοσμητική ζώνη με ομόκεντρους κύκλους.

Υλικό

Πηλός

Χρονολόγηση

7ος αι. π.Χ.
Πρώιμη Αρχαϊκή εποχή

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Ταφικός, δίωτος πίθος στον οποίο είχε εναποτεθεί ταφή (εγχυτρισμός). Έχει σφαιρικό – απιόσχημο σώμα, επίπεδη, δισκοειδή βάση, οριζόντιο χείλος και δύο δίλοβες, οριζόντιες, έντονα υπερυψωμένες λαβές, κυκλικής διατομής. Το περιχείλωμα διατρέχουν επάλληλες, λεπτές ταινίες που περιβάλλουν, στο κέντρο, κυματοειδή ταινία. Στον ώμο, στη ζώνη των λαβών, στη μία πλευρά απεικονίζεται διπλή, οριζόντια, τεθλασμένη γραμμή, ενώ στην άλλη σπειροειδή από τα οποία εκφύονται ανθέμια. Αμέσως κάτω από τις λαβές διακρίνεται ζώνη οριζόμενη από επάλληλες, λεπτές ταινίες στην οποία απεικονίζονται σε οριζόντια διάταξη ομόκεντροι κύκλοι. Κάτω από τη ζώνη αυτή ορίζεται μια ακόμη ζώνη από πλατειά, οριζόντια ταινία στο κάτω μέρος της. Πλατειά ταινία και πάνω από αυτή μια ακόμη λεπτή, επάλληλη ταινία διατρέχουν τη βάση. Το αγγείο χρονολογείται στην ανατολίζουσα περίοδο.
digital plan
espa
eu