Ειδώλιο ταύρου [Π 9136]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Νινιού-Κινδελή, Β., 2008. Στοιχεία από το δυτικό νεκροταφείο της Απτέρας: Η περίπτωση ενός ταφικού συνόλου, Κρητική Εστία 12: 53-98.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Πήλινο ειδώλιο καθιστού ταύρου.

Υλικό

Πηλός

Χρονολόγηση

1ος αι. π.Χ.
Ρωμαϊκοί χρόνοι
1ος αι. μ.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινο ειδώλιο, καθιστού ταύρου, κατασκευασμένο με μήτρα. Ο ταύρος αποδίδεται επάνω σε ελλειψοειδή, υπερυψωμένη βάση. Το σώμα, οι αρθρώσεις και τα πόδια με τις οπλές αποδίδονται με φυσιοκρατική πλαστικότητα, ενώ επιμέρους στοιχεία, όπως οι πτυχώσεις του δέρματος τονίζονται με εγχαράξεις. Η οπίσθια πλευρά είναι αδιαμόρφωτη, χειροποίητη, με κυκλική οπή όπτησης. Προέρχεται από το δυτικό νεκροταφείο της Απτέρας.
digital plan
espa
eu