Λύχνος [Π 9133]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Niniou – Kindeli, V., 2001. In: Karetsou, A., Andreadaki – Vlazaki, M. & N. Papadakis (scientific eds.) Crete – Egypt, Three Thousand years of cultural links. Catalogue. Herakleion – Cairo: Hellenic Ministry of Culture - Directorate of Prehistoric and Classical Antiquities - XXIII, XXIV, XXV Ephorates of Prehistoric and Classical Antiquities, p.425:491.
Νινιού-Κινδελή, Β., 2008. Στοιχεία από το δυτικό νεκροταφείο της Απτέρας: Η περίπτωση ενός ταφικού συνόλου, Κρητική Εστία 12: 53-98.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Λύχνος με παράσταση 2 αντωπών κεράτων Αμαλθείας, στο δίσκο του.

Υλικό

Πηλός

Χρονολόγηση

Αρχές 1ου αι. μ.Χ.
Ρωμαϊκοί χρόνοι

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινος λύχνος, κατασκευασμένος σε μήτρα. Έχει επίπεδη βάση, κωνικό σώμα, γωνιώδη μυκτήρα που συνδέεται με το δίσκο μέσω δύο ελίκων, μία έκκεντρα τοποθετημένη οπή πλήρωσης στο δίσκο και μία κάθετη, ελλειπτικής διατομής λαβή, που φέρει αυλάκωση κατά μήκος. Ανάγλυφοι δακτύλιοι περιτρέχουν τη βάση και το δίσκο, ενώ το έγκοιλο τμήμα του δίσκου κοσμείται από δύο αντωπά τοποθετημένα κέρατα αφθονίας, που περιέχουν σχηματοποιημένα σταφύλια και απολήγουν σε κεφαλές αιγάγρων. Κάθε κέρας περιδένεται με λεπτή ταινία χιαστί. Τα κέρατα της αφθονίας είναι προσφιλές σύμβολο στην εικονογραφική παράδοση θεοτήτων, όπως η Ίσις και η Τύχη. Το έκθεμα προέρχεται από το δυτικό νεκροταφείο της Απτέρας.
digital plan
espa
eu