Πελίκη [Π 2228]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Ερυθρόμορφη πελίκη με προτομή αμαζόνας ανάμεσα σε προτομή γρύπα και αλόγου.

Υλικό

Πηλός

Χρονολόγηση

Τέλη 4ου αι. π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Αρχές 3ου αι. π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Η ερυθρόμορφη πελίκη φέρει μελανό εξίτηλο γάνωμα, που κατά τόπους είναι ανομοιογενές. Έχει λοξότμητο, ελαφρά κυρτό χείλος, κοσμημένο εξωτερικά με οριζόντια σειρά γραπτού ιωνικού κυματίου. Ο λαιμός έχει κυρτά τοιχώματα, το σώμα είναι σφαιρικό και η βάση δακτυλιόσχημη. Οι λαβές είναι κάθετες, ελλειπτικής διατομής με νεύρωση στην εξωτερική πλευρά. Και στις δύο πλευρές του σώματος εικονίζονται παραστάσεις πλαισιωμένες επάνω και κάτω από οριζόντια σειρά ιωνικών κυματίων. Στη μία όψη διακρίνεται προτομή Αμαζόνας, εκατέρωθεν της οποίας εικονίζονται προτομή γρύπα και αλόγου στραμμένων προς τα δεξιά. Η Αμαζόνα φορά φρυγικό σκούφο με κόσμηση λευκών στιγμών στην παρυφή του. Στην άλλη πλευρά απεικονίζονται δύο όρθιες, νεανικές μορφές με ιμάτιο. Ανάμεσά τους διακρίνεται δυσερμήνευτο αντικείμενο με χιαστές γραμμές. Πρόκειται για αγγείο μεταφοράς υγρών και είχε εναποτεθεί ως κτέρισμα σε τάφο.
digital plan
espa
eu