Επιτύμβια στήλη [Ε 69]
 image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Sporn K., “Romische Grabreliefs auf Creta: Alte Traditionen und neu Wege” στο "Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στην πλαστική της ρωμαϊκής Ελλάδας"
Στεφανίδου-Τιβερίου Θ, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2012, 451-466, Abb. 6
Καραναστάση Π., University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2012, 451-466, Abb. 6
Δαμάσκος Δ. (επιμέλεια), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2012, 451-466, Abb. 6

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Υ = 72 εκ. Πλ.= 46 εκ. Πχ= 12,5 εκ.

Σύντομη περιγραφή

Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, με ανάγλυφη μετωπική παράσταση 2 ανδρών και μικρών παιδιών στο πλάι τους.

Υλικό

Μάρμαρο

Χρονολόγηση

1ος αι. π.Χ.
Ύστερη Ελληνιστική εποχή
Ρωμαϊκοί χρόνοι

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Επιτύμβια μαρμάρινη, ενεπίγραφη, στήλη με ανάγλυφη παράσταση, δύο ανδρών σε μετωπική απόδοση και δύο μικρών παιδιών στο πλάι τους.
digital plan
espa
eu