Τραπεζοφόρο [Λ 3258]
 image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Νινιού – Κινδελή, Β., 1991-1993. Κεφαλές Διονύσου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Κρητική Εστία, 4, σ. 25-37, πιν. 1-9.
Αντώνης Μπιτσάκης

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Υ.= 51 εκ.

Σύντομη περιγραφή

Τμήμα μαρμάρινου τραπεζοφόρου με αγαλμάτιο γυμνής ανδρικής μορφής, πιθανόν του Διονύσου, που ακουμπά σε πεσσό.

Υλικό

Μάρμαρο

Χρονολόγηση

201 μ.Χ.
300 μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Ρωμαϊκοί χρόνοι

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Τμήμα μαρμάρινου τραπεζοφόρου με αγαλμάτιο γυμνής ανδρικής μορφής, πιθανόν του Διονύσου, που ακουμπά σε πεσσό.
digital plan
espa
eu