Τμήμα μαρμάρινου τραπεζοφόρου με πλαστική κεφαλή Διονύσου στην εμπρόσθια όψη [Λ 286]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Νινιού – Κινδελή, Β., 1991-1993. Κεφαλές Διονύσου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Κρητική Εστία, 4, σ. 25-37, πιν. 1-9 (ειδικότερα για το συγκεκριμένο εύρημα, βλ. σ. 29-33, πιν. 5-6).

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Τμήμα τραπεζοφόρου με παράσταση του Διονύσου.

Υλικό

Μάρμαρο

Χρονολόγηση

101 μ.Χ.
200 μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Ρωμαϊκοί χρόνοι

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Τμήμα μαρμάρινου τραπεζοφόρου με πλαστική κεφαλή Διονύσου στην εμπρόσθια όψη. Απεικονίζεται κατενώπιον νεαρός Διόνυσος, με ωοειδές πρόσωπο, εύσαρκες παρειές, στενό μέτωπο, μισάνοιχτους, αμυγδαλόσχημους οφθαλμούς, σχετικά έντονα αποδιδόμενα βλέφαρα, μικρά, σαρκώδη χείλη και μακριά, πλατειά μύτη. Απλή ταινία περιδένει το κεφάλι, η οποία χάνεται κάτω από το στεφάνι, από φύλλα, άνθη και καρπούς κισσού, το οποίο επιστέφει το άνω τμήμα της κεφαλής. Η κόμμωση αποδίδεται με κυματοειδείς, μακριούς βοστρύχους που χωρίζονται στη μέση. Σε αντίθεση με την επιμελώς επεξεργασμένη επιφάνεια του προσώπου, οι επιφάνειες του πεσσίσκου έχουν αφεθεί σχετικά αδρές και ιδιαίτερα η οπίσθια, στοιχείο που υποδηλώνει ότι ο τραπεζοφόρος ήταν τοποθετημένος μπροστά σε τοίχο, με τη μακριά πλευρά της πλάκας του να ακουμπά σε αυτόν, και προορίζονταν πιθανόν για τη διακόσμηση συμποσιακού χώρου ιδιωτικής κατοικίας, καθώς και για την τοποθέτηση σκευών. Το εύρημα προέρχεται από την περιοχή του Νέου Κουρνά και χρονολογείται στο 2ο αι. μ. Χ.
digital plan
espa
eu