Μαρμάρινη κεφαλή Διονύσου [Λ 34]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Νινιού – Κινδελή, Β., 1991-1993. Κεφαλές Διονύσου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Κρητική Εστία, 4, σ. 25-37, πιν. 1-9 (ειδικότερα για το συγκεκριμένο εύρημα, βλ. σ. 33-35, πιν. 7-9).

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Μαρμάρινη κεφαλή Διονύσου με στεφάνι ροδάκων και φύλλων κισσού. Η κεφαλή κάμπτεται προς τα αριστερά.

Υλικό

Μάρμαρο

Χρονολόγηση

Ρωμαϊκή εποχή

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Μαρμάρινη κεφαλή Διονύσου, μικρού μεγέθους. Απεικονίζεται κατενώπιον νεαρός Διόνυσος, με ελαφρά κλίση προς τα αριστερά, με ωοειδές πρόσωπο, εύσαρκες παρειές, ενισχυμένο σαγόνι, στενό μέτωπο, μεγάλους, εκφραστικούς, αμυγδαλόσχημους οφθαλμούς, έντονα αποδιδόμενα υπερόφρυα τόξα και μικρά χείλη, από τα οποία διατηρούνται μόνο οι κοιλότητες των απολήξεων τους. Πλατειά ταινία, ορισμένη με σαφήνεια, περιδένει την κεφαλή από το μέτωπο μέχρι τον κόρυμβο, στο οπίσθιο τμήμα της κεφαλής. Η κόμμωση αποδίδεται με κυματοειδείς, μακριούς, βοστρύχους που χωρίζονται στη μέση και δένονται στο οπίσθιο τμήμα σε χαμηλό κόρυμβο. Την κεφαλή επιστέφει λιτό στεφάνι, από άνθη, φύλλα και καρπούς κισσού, αραιά τοποθετημένους. Το εύρημα αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αξό Μυλοποτάμου Ρεθύμνης και θεωρείται δημιουργία της Ρωμαϊκής εποχής που αντιγράφει πρότυπα του 4ου και 3ου αι. π.Χ..
digital plan
espa
eu