Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου [Λ 109]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Θεοφανείδης, Β., 1942-44. Ανασκαφικαί έρευναι και τυχαία ευρήματα ανά την Δυτικήν Κρήτη. Α.Ε., σ. 36-37.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου με χαρακτηριστικά ζωώδη στοιχεία τα κέρατα και τα αυτιά. Υρτακίνα από την ανασκαφή στο ιερό του Πανός, 1939.

Υλικό

Μάρμαρο

Χρονολόγηση

4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου, ο οποίος απεικονίζεται κατενώπιον, ελαφρά στραμμένος προς τα αριστερά, με ωοειδές πρόσωπο, πλατύ μέτωπο, αμυγδαλόσχημα μάτια με έντονα αποδιδόμενες τις κόγχες, ενισχυμένο σαγόνι, μικρά, σαρκώδη χείλη και μακριά, σχετικά πλατειά μύτη. Στην κορυφή της κεφαλής διακρίνονται κέρατα ενώ τα αυτιά είναι ζωόμορφα. Το εύρημα προέρχεται από την ανασκαφή υπαίθριου ιερού του Πάνα στην Υρτακίνα και χρονολογείται από τον 4ο αι. π. Χ. έως τον 3ο αι. π. Χ.
digital plan
espa
eu