Εικονιστική, μαρμάρινη κεφαλή του αυτοκράτορα Τιβερίου [Λ 139]
 image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Σταυρίδη-Ντάτσουλη, Α., 1985. Προτομές του αυτοκράτορα Τιβερίου στο Αρχαιολογικο Μουσείο Χανίων. Στο: Πεπραγμένα Ε΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (25 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 1981), τ.Α, Ηράκλειο: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, σ. 350-354, πιν.ΗΖ΄

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Υ= 38,5 εκ. πλ.κεφ.= 18εκ

Σύντομη περιγραφή

Εικονιστική μαρμάρινη κεφαλή της οικογένειας του Τιβερίου. Λισσός 1957

Υλικό

Μάρμαρο

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Εικονιστική, μαρμάρινη κεφαλή του αυτοκράτορα Τιβερίου (14-37 μ.Χ.), ο οποίος αποδίδεται κατενώπιον, με ελαφριά κλίση προς τα αριστερά, σε ώριμη ηλικία. Έχει ωοειδές πρόσωπο, εύσαρκες παρειές, πλατύ μέτωπο, μεγάλους, αμυγδαλόσχημους οφθαλμούς, έντονα ζυγωματικά, μεγάλη μύτη, μικρά χείλη και πλατύ, ενισχυμένο σαγόνι. Η κόμη αποδίδεται σχηματοποιημένη, με κατεύθυνση προς τα εμπρός και απολήγει σε ευθεία γραμμή. Το έκθεμα προέρχεται από τη Λισσό και χρονολογείται στο α΄ μισό του 1ου αι. μ.Χ.
digital plan
espa
eu