Εικονιστική μαρμάρινη κεφαλή του Τιβερίου [Λ 138]
 image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Σταυρίδη-Ντάτσουλη, Α., 1985. Προτομές του αυτοκράτορα Τιβερίου στο Αρχαιολογικο Μουσείο Χανίων. Στο: Πεπραγμένα Ε΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (25 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 1981), τ.Α, Ηράκλειο: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, σ. 350-354, πιν.ΗΖ.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Υ= 35 εκ. πλ.κεφ.= 18,5εκ

Σύντομη περιγραφή

Εικονιστική μαρμάρινη κεφαλή της οικογένειας του Τιβερίου. Λισσός 1957.

Υλικό

Μάρμαρο

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Εικονιστική, μαρμάρινη κεφαλή του αυτοκράτορα Τιβερίου (14-37 μ.Χ.), ο οποίος αποδίδεται κατενώπιον, με κλίση της κεφαλής προς τα αριστερά, σε ώριμη ηλικία. Έχει ωοειδές πρόσωπο, εύσαρκες παρειές, πλατύ μέτωπο, μεγάλους, αμυγδαλόσχημους οφθαλμούς, λεπτά βλέφαρα, έντονα ζυγωματικά, μεγάλη μύτη, μικρά χείλη και πλατύ, ενισχυμένο σαγόνι. Η κόμη αποδίδεται προς τα εμπρός και απολήγει σε ευθεία γραμμή. Το έκθεμα προέρχεται από τη Λισσό και χρονολογείται στο α΄ μισό του 1ου αι. μ.Χ.
digital plan
espa
eu