Αγαλμάτιο κοριτσιού [Λ 255]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Β.Μαχαίρα 2006,Το Ασκληπιείο στη Λισσό: Τα γλυπτά αναθήματα,Πεπραγμένα Ι΄Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου,Χανιά- Οκτώβριος 2006, Τόμος Α5,437-453, Χανιά 2011.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Άγαλμα μικρού κοριτσιού. Λισσός 1957/8

Υλικό

ΜΑΡΜΑΡΟ

Χρονολόγηση

Ελληνιστική εποχή

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Μαρμάρινο αγαλμάτιο ιστάμενου μικρού κοριτσιού σε κατενώπιον απόδοση επάνω σε ορθογώνια πλίνθο. Στηρίζεται στο αριστερό πόδι και κάμπτει προς τα πίσω το δεξί. Φορά ποδήρη χιτώνα, ζωσμένο κάτω από το στήθος και τον ανασηκώνει με το αριστερό χέρι. Πρόκειται για ανάθημα (αφιέρωμα), στο ιερό του Ασκληπιού στη Λισό και χρονολογείται στην Ελληνιστική περίοδο(4ος-1ος αι.π.Χ.). Βιβλιογραφική αναφορά: αρχείο Εφορείας
digital plan
espa
eu