Άγαλμα μικρού κοριτσιού [Λ 246]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Μαχαίρα, Β., 2011. Το Ασκληπιείο στη Λισό: ο χαρακτήρας της λατρείας μέσα από τα γλυπτά αναθήματα. Στο: Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη, Μ. & Ε. Παπαδοπούλου (επιμ.), Πεπραγμένα Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Χανιά, 1-8 Οκτώβριου 2006), τ. Α΄ 5. Χανιά: Φιλολογικός Σύλλογος ο Χρυσόστομος, σ. 437-453.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Άγαλμα μικρού κοριτσιού. Λισός 1957/8

Υλικό

ΜΑΡΜΑΡΟ

Χρονολόγηση

Ελληνιστική εποχή

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Άγαλμα μικρού κοριτσιού, από το οποίο λείπει το κεφάλι. Η μορφή απεικονίζεται κατενώπιον, με ελαφρά προτεταμένο το δεξί πόδι. Φέρει πολύπτυχο πέπλο με μακρύ απόπτυγμα, που καλύπτει όλο τον κορμό. Έχει προτεταμένο το δεξί, λυγισμένο χέρι, ενώ με το αριστερό, που ακουμπά στο στήθος, κρατά πτηνό, πιθανόν χήνα. Το άγαλμα προέρχεται από ιερό του Ασκληπιού στη Λισό, όπου είχε αφιερωθεί ως ανάθημα, και χρονολογείται στην ελληνιστική περίοδο.
digital plan
espa
eu