Ρυτό σε σχήμα κεφαλής γάτας [ΚΙΣ Π 855]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Koehl,R.B.,2006, Aegean Bronze Age Rhyta. Prehistory Monographs 19. Philadelphia, Pennsylvania:INSTAP Academic Press.
Σκόρδου, Μ., Βιγλιά Γραμβούσας Κισάμου: Πρώτη προσέγγιση μίας νέας Μινωικής θέσης στη Δυτική Κρήτη. Στο: Μ. Ανδριανάκης, Π. Βαρθαλίτου και Ι. Τζαχίλη (επιστ. επιμ.), Αρχαιολογικό έργο Κρήτης, Πρακτικά της 2ης Συνάντησης, Ρέθυμνο (26-28 Νοεμβρίου 2010). Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης 2012, σ. 525-536 (ειδικότερα για το αγγείο βλ., σ. 536, εικ. 6β).

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Ρυτό σε σχήμα κεφαλής γάτας.

Υλικό

Πηλός

Χρονολόγηση

1800 π.Χ.
Μεσομινωική εποχή
1700 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Απιόσχημο ρυτό, σε σχήμα κεφαλής γάτας με πλαστική απόδοση των επιμέρους χαρακτηριστικών. Τα αυτιά αποδίδονται με επίθετες μάζες πηλού, ενώ τα μάτια ανάγλυφα. Το στόμα σχηματίζεται με οριζόντια εγχάραξη, ενώ με δύο αβαθείς οπές τα ρουθούνια. Φέρει οπή εκροής στο σημείο του στόματος. Το έκθεμα προέρχεται από τη Βιγλιά Κισάμου και χρονολογείται στη Μεσομινωική ΙΙ περίοδο. Χρησιμοποιούνταν σε σπονδές θρησκευτικών τελετουργιών.
digital plan
espa
eu