Σφραγιδόλιθος από αιματίτη [Λ 3338]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Πρωτοπαπαδάκη, Ευτ., 2009. Ανασκαφή «Κουκλάκη». Στο: Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη Μ.(επιμ.), Χανιά (Κυδωνία): περιήγηση σε χώρους αρχαίας μνήμης, Χανιά: Υπουργείο Πολιτισμού, ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σελ. 152-165 (ειδικότερα για το αντικείμενο, βλ. σ. 157-158).

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Σφραγιδόλιθος από αιματίτη με παράσταση ανδρικής μορφής ανάμεσα σε λιοντάρι και ταύρο (Πότις Θηρών).

Υλικό

Αιματίτης

Χρονολόγηση

1420 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή
1380 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Σφραγιδόλιθος, από γκρίζο αιματίτη, φακοειδής, με μία σφραγιστική επιφάνεια και διαμπερή οπή κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα. Στη σφραγιστική επιφάνεια απεικονίζεται ο «Δεσπότης Θηρών» με υψωμένα χέρια και ποδήρες, ιερατικό ιμάτιο ανάμεσα σε λέοντα και ταύρο, οι οποίοι εικονίζονται με κοινό κορμό σε συμβολική στάση, επίκαιρη για την εποχή τους. Το έκθεμα προέρχεται από λακκοειδή τάφο με πλευρικό σπηλαιώδες όρυγμα στην πόλη των Χανίων και χρονολογείται στη Υστερομινωική ΙΙ περίοδο.
digital plan
espa
eu