Κύπελλο [Π 11610]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Παπαδοπούλου, Ε., 2010. Μινωικός τάφος στην περιοχή της Απτέρας Νομού Χανίων. Στο: Μ. Ανδριανάκης και Ι. Τζαχίλη (επιστ. επιμ.), Αρχαιολογικό έργο Κρήτης, Πρακτικά της 1ης Συνάντησης, Ρέθυμνο (28-30 Νοεμβρίου 2008). Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης 2010, σ. 686-695 (ειδικότερα για το αγγείο βλ., σ. 687).

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Κύπελλο.

Υλικό

Πηλός

Χρονολόγηση

1500 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή
1400 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Άωτο ημισφαιρικό κύπελλο με πόδι. Ημισφαιρικό σώμα, έξω νεύον, αποστρογγυλεμένο χείλος και αδρά διαμορφωμένη πρόχυση. Είναι διακοσμημένο με την τεχνική της εμβάπτισης, σχηματίζοντας δύο ημικύκλια μελανής βαφής, εσωτερικά και εξωτερικά, στις δύο πλευρές του αγγείου. Προέρχεται από μινωικό, θαλαμοειδή τάφο στην Απτέρα Χανίων.
digital plan
espa
eu