Λίθινο φωλεόσχημο σκεύος [Λ 1016]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Warren, P.M. 1969. Minoan stone vases. Cambridge: Cambridge University Press, p. 9.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Λίθινο σκεύος σε σχήμα φωλιάς.

Υλικό

Λίθος

Χρονολόγηση

Υστερομινωική εποχή

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Φωλεόσχημο αγγείο κατασκευασμένο από γκριζωπό, ασβεστολιθικό πέτρωμα με φλεβώσεις. Έχει μικρής διαμέτρου, επίπεδη βάση, σφαιρικό, πεπιεσμένο σώμα και επίπεδο, έσω νεύον χείλος. Το έκθεμα προέρχεται από ταφικό μνημείο της Υστερομινωικής περιόδου της πόλης των Χανίων ωστόσο, η κατασκευή του θεωρείται παλαιότερη. Η διάρκεια χρήσης των λίθινων αγγείων και η τοποθέτηση τους σε υστερότερες χρονολογικά ταφές είναι ενδεικτική της αξίας που είχαν.
digital plan
espa
eu