Λίθινος τρίωτος πιθίσκος [Λ 832]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Πρέβε, Σ., 2009. Ανασκαφή «Ροβιθάκη». Στο: Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη Μ.(επιμ.), Χανιά (Κυδωνία): περιήγηση σε χώρους αρχαίας μνήμης, Χανιά: Υπουργείο Πολιτισμού, ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σελ. 172-179.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Λίθινος τρίωτος πιθίσκος.

Υλικό

Λίθος

Χρονολόγηση

Υστερομινωική εποχή

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Τρίωτος πιθίσκος, κατασκευασμένος από μαύρου χρώματος με λεπτές, λευκές φλεβώσεις πέτρωμα. Έχει επίπεδη, δισκοειδή βάση, απιόσχημο σώμα, ευρύ, επίπεδο, έσω νεύον χείλος και τρεις κάθετες, διάτρητες, ελλειπτικής διατομής λαβές. Το αντικείμενο προέρχεται από θαλαμωτό τάφο στην πόλη των Χανίων.
digital plan
espa
eu