Πήλινο, γυναικείο ειδώλιο [Π 1311]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Ειδώλιο σε «στάση δεομένης». Φέρει κρητικό πίλο στο κεφάλι.

Υλικό

Πηλός

Χρονολόγηση

1400 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή
1100 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινο, γυναικείο ειδώλιο με τα χέρια τοποθετημένα ακριβώw κάτω από το στήθος το οποίο δηλώνεται πλαστικά. Τα μαλλιά της μορφής ανασύρονται στο πίσω μέρος της κεφαλής, όπου συγκρατούνται από ταινίες σε ημισφαιρικό κρώβυλο. Πλαστικά αποδίδονται η μύτη και τα μάτια ενώ γραπτά υποδηλώνονται τα φρύδια και το στόμα. Η ένδυση, που πιθανόν να υποδηλώνει ότι η μορφή φέρει ποδήρη χιτώνα, αποδίδεται με γραπτές, επιμήκεις, κατακόρυφες ταινίες τόσο στο πρόσθιο τμήμα του σώματος όσο και στην πίσω πλευρά καθώς και στα πλάγια, και με δύο οριζόντιες ταινίες στο ύψος των ώμων και των χεριών. Το ειδώλιο προέρχεται από ταφικό σύνολο στο οποίο είχε εναποτεθεί ως κτέρισμα.
digital plan
espa
eu