Πήλινο φλασκί [Π 1321]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Πήλινο φλασκί με γραπτή διακόσμηση σχηματοποιημένου ρόδακα στο κέντρο της κάθε πλευράς.

Υλικό

Πηλός

Χρονολόγηση

1350 π.Χ.
14ος αι. π.Χ. (Β μισό)
Υστερομινωική εποχή
1300 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πήλινο φλασκί με κωνική, κοίλη εσωτερικά βάση, σφαιρικό σώμα, ψηλό, κυλινδρικό λαιμό, που απολήγει σε ευθύ, έξω νεύον χείλος και δύο κάθετες, ταινιόσχημες λαβές από το χείλος στον ώμο. Φέρει γραπτή διακόσμηση μελανού χρώματος, κατά τόπους ανομοιογενούς, λόγω ατελούς όπτησης. Στο κέντρο των δύο πλευρών του σώματος εικονίζονται σχηματοποιημένοι ρόδακες, που περιβάλλονται από ομόκεντρους κύκλους και φυλλοειδές διακοσμητικό θέμα. Κάτω από τις λαβές υπάρχει κάθετη ταινία φυτικού μοτίβου, η οποία περιτρέχει το αγγείο. Αποτελεί σπάνιο κεραμικό τύπο και είναι προϊόν του τοπικού εργαστηρίου της Κυδωνίας, δείγματα του οποίου βρέθηκαν στην Κρήτη και στην Κύπρο. Το αγγείο προέρχεται από θαλαμωτό τάφο, στον οποίο είχε εναποτεθεί ως κτέρισμα.
digital plan
espa
eu