Τρίωτος πιθαμφορίσκος [Π 9205]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Τρίωτος πιθίσκος. Φέρει γραπτή διακόσμηση από ταινίες και επάλληλα ημικύκλια.

Υλικό

Πηλός

Χρονολόγηση

1420 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή
1200 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Τρίωτος πιθαμφορίσκος, με απιόσχημο σώμα, ελαφρά προεξέχουσα, επίπεδη βάση, ευρύ κυλινδρικό λαιμό, επίπεδο, έξω νεύον χείλος και τρεις μικρές κάθετες, ταινιωτές λαβές στον ώμο. Φέρει γραπτή διακόσμηση από ανοιχτόχρωμη, καστανέρυθρη βαφή. Το μεγαλύτερο μέρος του σώματος κοσμείται από πλατειές οριζόντιες ταινίες εναλλασσόμενες με ομάδες των τριών λεπτών, επάλληλων ταινιών. Το περιχείλωμα είναι ολόβαφο, όπως και ο λαιμός, ενώ τις λαβές τυλίγουν θηλιές και τα άκρα τους εξωτερικά διατρέχουν ταινίες. Στον ώμο του αγγείου, αμέσως κάτω από το λαιμό και μεταξύ των λαβών διακρίνεται οριζόντια ταινία από σειρά σιγμοειδών γραμμών και κάτω από αυτή ομάδα τριών κρεμάμενων, ομόκεντρων ημικυκλίων εναλλασσόμενων με ομάδα τριών ενάλληλων γωνιών. Το αγγείο προέρχεται από ταφικό σύνολο.
digital plan
espa
eu