Οκτώσχημη ασπίδα [Κ 35]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Godart, L., Tzedakis Y., 1992. Témoignages archéologiques et épigraphiques en Crète occidentale du Néolithique au Minoan récent IIIB. Incunabula Graeca, vol. XCIII. Roma: Gruppo Editoriale Internazionale.
Godart, L., Tzedakis Y., 1992. Témoignages archéologiques et épigraphiques en Crète occidentale du Néolithique au Minoan récent IIIB. Incunabula Graeca, vol. XCIII. Roma: Gruppo Editoriale Internazionale.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Μεγάλη οκτώσχημη ασπίδα από δόντι ιποππόταμου. Σώζεται ακέραιη εκτός από το υψηλότερο τμήμα της που λείπει. Φέρει λίγες αποκρούσεις στο σώμα και στο μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας. Δύο πολύ βαθιές οπές στην επιφάνεια εδράσεως χρησίμευαν ως υποδοχές σε καρφιά με τα οποία προσαρμοζόταν η ασπίδα. Στην περιφέρειά της δημιουργείται περιχείλωμα. Μια ανάγλυφη ταινία περιτρέχει το σώμα, χωρίζοντας το σε δύο επίπεδα. Στην επιφάνεια εδράσεως διακρίνεται καθαρά ο τρόπος αποκοπής του αντικειμένου απο την κύρια μάζα του χαυλίου.

Υλικό

Δόντι ιπποπόταμου

Χρονολόγηση

1350 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή
1300 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Μικρογραφική, οκτώσχημη ασπίδα κατασκευασμένη από δόντι ιποππόταμου. Ανάγλυφες ταινίες περιτρέχουν το σώμα, ενώ στην περιφέρεια δημιουργείται ευθύ περιχείλωμα. Δύο βαθιές οπές στην επίπεδη επιφάνεια έδρασης υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο στηριζόταν το αντικείμενο ως επίθετο διακοσμητικό στοιχείο σε έπιπλα ή κιβωτίδια. Στην επιφάνεια έδρασης διακρίνονται ίχνη αποκοπής του αντικειμένου από την κύρια μάζα του χαυλίου. Το έκθεμα προέρχεται από θολωτό τάφο στη Φυλακή Αποκορώνου και χρονολογείται στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο.
digital plan
espa
eu