Πλακίδιο [Κ 113]
 image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Πρέβε, Σ., 2009. Ανασκαφή «Ροβιθάκη». Στο: Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη Μ.(επιμ.), Χανιά (Κυδωνία): περιήγηση σε χώρους αρχαίας μνήμης, Χανιά: Υπουργείο Πολιτισμού, ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σελ. 172-179.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Διαστάσεις

Υ= 9 εκ. Πλ.= 3,6 εκ. Πχ.= 0,8 εκ.

Σύντομη περιγραφή

Πλακίδιο από δόντι ιπποπόταμου.Παριστάνει γυναικεία μορφή με λεπτομερή απόδοση των χαρακτηριστικών, τα οποία δηλώνουν πιθανή ανατολική προέλευση.Η μορφή μάλλον προδίδει θεά ή ιέρεια με χέρια διπλωμένα στους αγκώνες και υψωμένα, κρατώντας στο καθένα ιερό σύμβολο, στάχια ή κρίνα. Το πλακίδιο κοσμούσε ξύλινο κιβώτιο,όπως συμπεραίνεται από τις τρεις οπές στερέωσης. Αποτελεί ταφικό αντικείμενο.

Υλικό

Δόντι ιπποπόταμου

Χρονολόγηση

1400 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή
1300 π.Χ.

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πλακίδιο από δόντι ιπποπόταμου, στο οποίο παριστάνεται γυναικεία μορφή με λεπτομερή απόδοση των χαρακτηριστικών και τεχνοτροπικά στοιχεία που δηλώνουν πιθανή προέλευση από την ανατολή. Η μορφή μάλλον αποδίδει θεά ή ιέρεια με χέρια διπλωμένα στους αγκώνες και υψωμένα, κρατώντας στο καθένα ιερό σύμβολο, στάχια ή κρίνα. Το πλακίδιο κοσμούσε ξύλινο κιβώτιο, όπως συμπεραίνεται από τρεις οπές στερέωσης και βρέθηκε σε τάφο.
digital plan
espa
eu